JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Zmiana trybu pracy Urzędu Gminy

Opublikowano: środa, 04 listopad 2020

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2020 r. O ZMIANIE TRYBU PRACY URZĘDU GMINY DUBICZE CERKIEWNE

W związku z utrzymującym się stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID 19 w celu zwiększenia bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz podległych jednostek organizacyjnych, mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1931) z dniem 3 listopada 2020r. ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów urzędu.

Załatwianie spraw urzędowych możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny, drogą elektroniczną, przesyłką pocztową. Dokumenty papierowe (wnioski, podania, deklaracje) wraz ze wzorem wypełniania są udostępnione przy wejściu do budynku urzędu. Po wypełnieniu należy je składać do ustawionej urny. Potwierdzenia przyjęcia dokumentów nie są wydawane.

Kontakt bezpośredni z pracownikiem urzędu będzie możliwy wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki i tylko po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym umówieniu na konkretną godzinę. O przybyciu do urzędu należy sygnalizować pracownika odpowiedzialnego za otwieranie drzwi i kontrolę ilości osób przebywając w urzędzie dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych.

Bezpośrednia obsługa realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalną liczbę przebywających w tym samym czasie w urzędzie interesantów ogranicza się do 1 osoby. Zasady tej nie stosuje się do:

- osoby z dzieckiem do 13 roku życia,

- osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie,

- osoby o ograniczonych możliwościach prowadzenia spraw w urzędzie,

- inne osoby w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Pracownicy i interesanci przy osobistym kontakcie obowiązani są zakrywać usta i nos, dezynfekować ręce, utrzymywać, co najmniej 1,5m dystans.

Z-ca Wójta Gminy

/-/ Mikołaj Ławrynowicz