JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup umundurowania strażackiego

Opublikowano: poniedziałek, 16 listopad 2020

Na podstawie umowy zawartej w dniu 15.07.2020r Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego udzielił Gminie Dubicze Cerkiewne pomocy finansowej w kwocie 40 000,00zł przeznaczonej na zakup umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Z pozyskanych środków Gmina Dubicze Cerkiewne zakupiła:

1. Ubrania specjalne strażackie – 12 kpl.

2. Buty specjalne strażackie – 12 par

W dniu 10 listopada 2020r miało miejsce oficjalne przekazanie przez Wójta Gminy- Leona Małaszewskiego oraz Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego -Mikołaja Janowskiego umundurowania strażackiego przedstawicielom jednostek OSP : Dubicze Cerkiewne, Tofiłowce, Werstok, Koryciski i Stary Kornin

Kwota zakupu powyższego umundurowania została „Opłacona z dotacji Województwa Podlaskiego” oraz środków budżetowych Gminy Dubicze Cerkiewne.

Zakupione ubrania oraz buty specjalne zapewnią przede wszystkim strażakom ochronę przed zagrożeniem podczas akcji ratowniczych, wpłyną na ich bezpieczeństwo, zdrowie oraz zapewnią komfort użytkowania.

Przyznana dotacja wpłynie na polepszenie warunków pracy strażaków działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia, zdrowia, ochrony środowiska i mienia społeczności lokalnej.

Gmina posiada wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych za zakup umundurowania strażackiego. Na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl, gmina upubliczniła informację o sfinansowaniu zakupu ze środków otrzymanych tytułem dotacji Województwa Podlaskiego.