JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowano: wtorek, 02 sierpień 2022

Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Wnioski o zwrot podatku składamy w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r., w sekretariacie (pokój nr 6) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne , ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) oleju napędowego zakupionego w okresie: od 1 lutego 2022 roku do 31 lipca 2022 roku, a także w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

110,00 × ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w sposób określony we wniosku w terminie 01 – 31 października 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych lub pod numerem telefonu: 85 682 79 95.