JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Gmina Dubicze Cerkiewne otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Opublikowano: piątek, 05 sierpień 2022

baner polski lad

Gmina Dubicze Cerkiewne otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” które będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zadanie inwestycyjne podzielone jest na 2 części:

CZĘŚĆ I ZADANIA: Przebudowa dróg gminnych:

  1. Nr geodezyjny 664/90 – ul. Brzozowa w m. Dubicze Cerkiewne, na odcinku od ul. Osiedlowej Nr 108692B do ul. Akacjowej nr geod. 664/96, o dł. ok. 140 m.

  2. Nr geod część 468/1 w obrębie geodezyjnym Tofiłowce, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1675B do końca terenów zabudowanych (część ulicy w Tofiłowcach), o długości 200 m.

  3. Nr geod. 1166 i 1170 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 108674B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1676B (część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dł. ok. 1100 m.

  4. Nr geod. 1180 i część 1184 w obrębie geodezyjnym wsi Grabowiec na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1676B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108673B (część ulicy wiejskiej we wsi Grabowiec), o dł. ok. 810 m.

CZĘŚĆ II ZADANIA: Przebudowa dróg gminnych:

  1. Nr 108678B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1654B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1667B ( trasa Czechy Orlańskie – Stacja PKP Witowo), o dł. ok. 1200 m.

  2. Nr 108532B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 685 do granicy z gminą Hajnówka (trasa Jagodniki – Orzeszkowo), o dł. ok. 1100 m.

  3. Nr geod. część 49 i 51 w obrębie geodezyjnym Siemiwołoki, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1671B do drogi gminnej nr geod. 42 (ulica w Siemiwołokach), o długości ok. 310 m.

Całkowita wartość zadania - 5 900 000,00 zł w tym:

  • Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - 5 600 000,00 zł,

  • wkład własny gminy - 300 000, 00 zł.