JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Budowa dróg gminnych Nr 108700B i nr 108699B Kraskowszczyzna – Pasieczniki Małe oraz dróg wewnętrznych

Opublikowano: środa, 10 sierpień 2022

W dniu 17.06.2022 r. dokonano odbioru zadania pod nazwą: „Budowa dróg gminnych Nr 108700B i nr 108699B Kraskowszczyzna – Pasieczniki Małe oraz dróg wewnętrznych”. Łączna długość przebudowanych dróg - 2,59 km.

Zadanie w 100 % jest finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Wartość wykonanych robót: 2 026 978,50 zł (brutto).

Przebudowana droga złożona z trzech odcinków została wykonana w następujący sposób:

  1. Droga gminna NR 108700B w miejscowości Kraskowszczyznaodcinek od działki 15/2 do drogi powiatowej nr 1667B – dł. 305,35m. Wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości 4,0 m z obustronnym poboczem szerokości 0,75 m.

  2. Droga gminna NR 108699B w miejscowości Pasieczniki Małe i droga wewnętrzna odcinek od drogi powiatowej nr 1667B do skrzyżowania z drogą wewnętrzną w m. Pasieczniki Małe – dł. 1889,75 m:

- od km 0+015,30 do km 1+692,22 – droga wewnętrzna,

- od km 1+692,22 do km 1+889,75 – droga gminna nr 108699B.

Wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości 4,0 m z obustronnym poboczem szerokości 0,75 m. Istniejące mijanki i składnice drewna pozostały bez zmian.

  1. Gminna droga wewnętrzna w miejscowości Pasieczniki Małeodcinek od działki nr 98 do posesji nr 15 – długości 389,86 m. Wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości 3,5 m z obustronnym poboczem szerokości 0,75 m.

Parametry techniczne drogi po przebudowie:

- kategoria ruchu – KR 1

 - szerokość jezdni 3,5 - 4,0 m

- szerokość poboczy – 0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni – 2%

- spadek poprzeczny poboczy – 8%.