JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Gmina Dubicze Cerkiewne otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Opublikowano: czwartek, 11 sierpień 2022

Gmina Dubicze Cerkiewne otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą: „Odbudowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy”, które będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zadanie inwestycyjne przewiduje odbudowę, przebudowę oraz remonty dróg publicznych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań jednostek Wojska Polskiego, związanych z ochroną granicy Rzeczypospolitej z Republiką Białoruś. Projektowane do odbudowy drogi stanowią bezpośrednie połączenie i najbliższy dojazd funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych do granicy Państwa.

Zakres:

Budowa i remont dróg: Dubicze Cerkiewne – Werstok – Wojnówka – Starzyna - Górny Gród –Klakowo - granica Państwa o długości około 15 km.

 

Całkowita wartość zadania - 10 000 000,00 zł w tym:

  • Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - 9 500 000,00 zł,

  • wkład własny gminy - 500 000, 00 zł.

 

Termin realizacji zadania - 30.09.2024 r.