JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Przywrócenie funkcji społecznych oraz kulturowo-edukacyjnych w budynku Izby Kultury

Opublikowano: piątek, 07 październik 2022

Przywrócenie funkcji społecznych oraz kulturowo-edukacyjnych

w budynku Izby Kultury I Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych”

 

W dniu 18 sierpnia 2022 r. zakończone zostały prace przy realizacji zadania pod nazwą: Przywrócenie funkcji społecznych oraz kulturowo-edukacyjnych w budynku Izby Kultury I Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0583/21.

Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 11 kwietnia 2022 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o. o. ,ul. Łowcza 4 , 17-204 Hajnówka

 

Całkowita wartość projektu – 344 014,38 zł

Dofinansowanie UE (76,44%) – 213 700,62 zł

Budżet GOKSiR – 130 313,76 zł

 

Zakres robót obejmował:

 • rozebranie pokrycia dachu (wiór osikowy) wraz z płytą OSB,

 • rozebranie ścian szczytowych dachu,

 • rozebranie okładziny zewnętrznej kominów,

 • wykonanie ścian szczytowych dachu (konstrukcja szkieletowa )-drewniana),

 • wykonanie pokrycia dachu gontem papowym,

 • impregnacja dachu oraz ścian zewnętrznych budynku p.poż.,

 • wstawienie okien w szczycie i dachu,

 • naprawa okładzin kominów w części zewnętrznej,

 • wykonanie opaski wzmacniającej podmurówkę,

 • uzupełnienie elewacji budynku zdobieniami,

 • podbicie fundamentów betonem,

 • obłożenie cokołu kamieniem łupanym,

 • wzmocnienie ścian z bala poprzez wymianę fragmentów zerodowanych biologicznie,

 • wykonanie opaski wokół budynku,

 • remont istniejącego chodnika przed wejściem głównym.