Razem przeciwko przestępczości - kolejne spotkanie

Opublikowano: wtorek, 30 maj 2023

Tym razem w Świetlica Wiejska w Starym Korninie była miejscem spotkania zorganizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich”Kornianki” w zakresie zapobiegania przestępczości. Wydarzenie odbyło się dnia 26 maja 2023r. pocz. godz. 17.00 w ramach realizowanego przez Gminę Dubicze Cerkiewne projektu pn” Zapobieganie przestępczości w strefie nadgranicznej Gminy Dubicze Cerkiewne w związku z kryzysem migracyjnym na wschodniej granicy państwa” finansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Zgodnie z porządkiem spotkania prelekcję na temat „Zapobieganie wykroczeniom i przestępczości w zakresie ochrony przeciwpożarowej” przeprowadził przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce aspirant Marek Palenceusz .W spotkaniu wzięli udział członkowie Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w Starym Korninie oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne na czele z Wójtem Gminy Panem Leonem Małaszewskim. Dodatkowym punktem porządku spotkania było przedstawienie przez straż. Pawła Wołkowyckiego z Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych sytuacjach. Uczestnicy spotkania mieli okazję praktycznie sprawdzić swoje umiejętności w niesieniu pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach na manekinie treningowym.

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne -Leon Małaszewski umową darowizny oficjalnie przekazał dla KGW „Kornianki”w Starym Korninie reprezentowanym przez Panią Bożenę Pietroczuk – Przewodniczącą KGW i Panią Ewę Kendyś – Z-cę Przewodniczacej KGW sprzęt nagłaśniający i namiot wystawowy z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej przez KGW zakupiony ze środków dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej-Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wartość sprzętu i wyposażenia- 4 979,00 złotych.

Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze przy kawie, herbacie i cieście przygotowanym przez członkinie KGW w Starym Korninie.