Pasieczniki Małe

Wieś wymieniana w 1921 roku. Nazwa Pasieczniki jest nazwą służbową oznaczające pierwotnie ludzi – pszczelarzy, których głównym zajęciem był nadzór i opieka nad pasiekami, hodowla pszczół oraz dostarczanie miodu i wosku na dwór pański lub do miasta. Z rewizji miasta Bielska w 1779 r. wiadomo, że dawniej „mieszkańcy lasu miejskiego” tj. dzisiejszych wsi Pasieczniki, płacili daninę burmistrzom bielskim miodem i woskiem.