Grabowiec

Grabowiec jest nazwa topograficzną od lasu grabowego. Dawna nazwa wsi brzmi: Obychodnik, oznaczała zapewne ujazd, ostęp itp. leżący w okolu rzek lub dróg, czy też zakrętach jednej wijącej się rzeki.

Jest to dawna wieś chłopów królewskich w starostwie kleszczelowskim. Założona zapewne w XVI w. Około 1560r. została osadzona na 60 włókach. Bardzo zniszczona w czasie najazdu Szwedzkiego ponownie została zasiedlona. Od XVII w. obciążona pańszczyzna, która odbywała się na folwarku Czechy. W 1790 r. było 68 domów. Na skutek ewakuacji część ludności przez kilka lat przebywała w Rosji. Jest to największa wieś na tym terenie licząca 144 domy. W związku z tym nazywana jest gwarowo Chiny a ludzie z Grabowca nazywani są chińczykami.