Zabagonie

Jest to przysiółek wsi Długi Bród wymieniany w 1921 r. Nazwa jest topograficzna i oznacza miejsce położone za bagnem. Obok jest las i pastwisko o nazwie Bahno. Mieszkańcy wsi datują jej powstanie na 1795 rok, kiedy to osadzono tu trzech strzelców do pilnowania puszczy.