Witowo

Wieś wymieniona jako Witulowo ( 1616 r.), Witułtowo, Withowo ( 1576 r.).  Założono ją przed 1570 rokiem. Witowo jest nazwą dzierżawczą od nazwy osobowej Wit, Witold. Legenda wiąże nazwę nazwę wsi z imieniem Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda ( 1350- 1430 ). Wg. tej legendy właśnie tu na suchym prawym brzegu rzeczki Orli w czasie jednego ze swoich polowań w Białowieży książę Witold spędził noc. Właśnie ten wielkoksiążęcy „ postój” dał początek dzisiejszej wsi.