Ogłoszenie

Opublikowano: środa, 18 październik 2023
 
 

OGŁOSZENIE

 przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew - dłużyzny zlokalizowanej przy drodze gminnej relacji  Czechy Orlańskie – Witowo w ilości 27 sztuk . Łączna miąższość całkowita dłużyzny to 11,0 m3, cena wywoławcza wynosi 3300,00 zł brutto.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne w dniu 25 października 2023 r. o godzinie 10:00.