Gmina Dubicze Cerkiewne przystąpiła do Programu „Wspieraj Seniora”

Opublikowano: piątek, 13 listopad 2020

 

Z programu mogą korzystać osoby starsze po 70 roku życia, które ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, nie mają możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej.

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki. Koszty zakupów pokrywa Senior. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Osoby, które zdecydują się na pozostanie w domu, mogą zgłaszać się telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Numer telefonu 85 682 79 89 lub 85 682 79 91

Szczegóły programu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora---solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach