TRASA 2- W pobliżu Krynoczki (zielona) 9 km

 

Interesująca trasa, rekomendowana szczególnie jako jednostka regularnego treningu Nordic Walking. Początkowo trasa pokrywa się z czerwonym, pieszym „Szlakiem Walk Partyzanckich”, a następnie biegnie leśną drogą żwirową tzw. Drogą Hajnowską. W okolicy znajduje się miejsce zwane „Krynoczką”, gdzie zobaczyć można cerkiew p.w. Św. Siedmiu Braci Machabeuszy z 1848 r. oraz kapliczkę z uznanym za cudowne źródełkiem. Miejsce to położone jest w uroczysku „Miednoje” (kwartał 330) nad rzeczką Miedną. Dla wyznawców prawosławia jest to miejsce święte z uwagi na cudowne uzdrowienia. Jest ono celem dorocznych pielgrzymek na Święto Św. Trójcy obchodzone według kalendarza juliańskiego. Żółty szlak łącznikowy, stanowi połączenie trasy 2 z trasą 5 i biegnie dalej tzw. Drogą Hajnowską. Szlak prowadzi dalej leśną trybą przy rezerwacie „Lipiny” i tworzy pętlę, przecinając dwukrotnie tory kolejki wąskotorowej. Przedmiotem ochrony rezerwatu „Lipiny” jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej ze zbiorowiskiem grądu miodownikowego. Rosnące tu dęby bezszypułkowe osiągają wiek ponad 100 lat.