Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Dubiczach Cerkiewnych przy ul. Głównje 1A

Opublikowano: środa, 02 grudzień 2020

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w miejscowości Dubicze Cerkiewne przy ul. Głównej 1A - mieszkanie w bloku komunalnym - nieruchomość lokalowa nr 6 o powierzchni użytkowej 75,33m2 położona przy ul. Głównej 1A, na II piętrze budynku wielorodzinnego wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicy o powierzchni 15,28 m2 oraz przypadającym udziałem wynoszącym – 9061/45661 w częściach wspólnych budynku i nieruchomości o numerze geodezyjnym 957/1 o powierzchni 0,0624ha. Mieszkanie składa się z 4 pokoi, kuchni łazienki, wc i przedpokoju. Stan techniczny dobry, wymieniona stolarka okienna. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu; ogrzewanie - ze wspólnej kotłowni na eko-groszek; ciepła woda – bojler elektryczny zamontowany w łazience.

Przeznaczenie nieruchomości w studium: obszar istniejącej i wyznaczonej w planach miejscowych zabudowy zagrodowej i różnych form mieszkalnictwa z możliwością modernizacji i uzupełnień oraz lokalizacji inwestycji z wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

Pierwszy przetarg odbył się 16.10.2020r.

Wywoławcza cena sprzedaży - 94 000,00

Minimalne postąpienie - ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wysokość wymaganego wadium – 9500,00

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 2144,40 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 4 stycznia 2021r. (poniedziałek) o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w ww. wysokości najpóźniej w dniu 29 grudnia 2020r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości ww.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej w  przeddzień zawarcia aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem na konto.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.

Dubicze Cerkiewne dn. 01.12.2020r.