Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie wsi Wojnówka

Opublikowano: czwartek, 25 luty 2021

Informacja

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. Poz.65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od dnia 17.02.2021r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Wojnówka, oznaczona numerem działki 917 o powierzchni 4900 m2.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85-682 79 88,

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski