Zapytanie ofertowe - Realizacja zadania nr 2, 3 i 4 w projekcie „Szkoła naszych marzeń” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych

Opublikowano: wtorek, 21 sierpień 2018

logotyp

W związku z realizacją projektu pn.: „Szkoła naszych marzeń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przez Szkołę Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych, 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Parkowa 30

Gmina Dubicze Cerkiewne  zaprasza do złożenia oferty na:

Realizację zadania nr 2, 3 i 4 w projekcie „Szkoła naszych marzeń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. przez Szkołę Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych, 17-204 Dubicze Cerkiewne,ul. Parkowa 30”