Oferta inwestycyjna

Dubicze Cerkiewne:

 • Nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 610/1610/2 o łącznej powierzchni 1,02ha;
 • Działka rolna, obecnie nieużytkowana, usytuowana bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Nr 685 (Hajnówka –Jelonka);
 • Kolej w odległości ok. 4 km;
 • Elektryczność, kanalizacja oraz wodociąg bezpośrednio przy granicy działki.
 • Istnieje możliwość powiększenia terenu po uzgodnieniu z prywatnymi właścicielami;
 • link do mapy

Dubicze Cerkiewne:

 • Nieruchomość oznaczona numerami geod. 839/1 i 854/2 o łącznej powierzchni 3,9113ha;
 • Jest to działka rolna, obecnie nieużytkowana, usytuowana bezpośrednio przy drodze powiatowej 1654B (Dubicze Cerkiewne – Wojnówka) , ok. 1,5km od drogi wojewódzkiej Nr 685;
 • Kolej w odległości ok. 4 km (Witowo);
 • Elektryczność, kanalizacja, wodociąg oraz telekomunikacja w odległości ok. 150m;
 • Istnieje możliwość powiększenia terenu po uzgodnieniu z prywatnymi właścicielami;
 • link do mapy

Czechy Orlańskie:

 • Zabudowana nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym213/1 o powierzchni 0,3432ha 
 • Na działce 213/1posadowiony jest budynek poszkolny (pow. zabud. 276m²) w słabym stanie technicznym;
 • Drogę dojazdową do terenu stanowi droga powiatowa nr 1669B o szerokości ok. 5m;
 • Kolej w odległości ok. 4 km (Witowo);
 • Elektryczność, wodociąg oraz telekomunikacja bezpośrednio przy granicy działki;
 • link do zdjęć
 • link do mapy

Czechy Orlańskie:

 • Nieruchomość oznaczona numerem geod. 369/1 o łącznej powierzchni 7,01ha;
 • Jest to działka stanowiąca nieużytek – wyrobisko po żwirowni;
 • Usytuowana bezpośrednio przy drodze gminnej oraz w sąsiedztwie torów kolejowych obsługujących linię Hajnówka – Czeremcha;
 • Od drogi wojewódzkiej Nr 685(Hajnówka – Jelonka) ok 3 km;
 • link do mapy