JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Odwołanie naboru na rachmistrzów spisowych

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2020

ODWOŁANIE NABORU NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

W związku z panującą w kraju sytuacją wywołaną obecnością koronawirusa SARS-CoV-2, a także mając na uwadze zdrowie i życie zarówno rachmistrzów terenowych, jak i respondentów, których rachmistrze będą odwiedzać w celu dokonania wywiadu, uprzejmie informujemy, że decyzją Generalnego Komisarza Spisowego, spis ten będzie realizowany bez udziału rachmistrzów terenowych.

Z tego względu Gminny Komisarz Spisowy     o d w o ł u j e    n a b ó r    na kandydatów na rachmistrzów terenowych w gminie Dubicze Cerkiewne.

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski           

Dubicze Cerkiewne, dn. 13.03.2020r.